Microsoft Azure

CLOUD FOR MODERNE VIRKSOMHEDER

Microsoft Azure er et fleksibelt datacenter i skyen, hvor det er nemt at opbygge, installere og administrere virksomhedens data, software systemer og applikationer.

Azure er skalérbart, hvilket betyder, at i let kan skrue op og ned for services efter behov. Hermed betaler i kun for de ressourcer i bruger.

Cloud er signifikant billigere end traditionelt it, typisk 30-50%, pga. de stordriftsfordele som opnås i de meget store datacentre. Microsoft har alene investeret mere end 120 mia. kr. i datacenter infrastruktur. Disse stordriftsfordele betyder i sidste ende lavere priser til jeres virksomhed.

FORDELE VED AZURE

 • Cloud er typisk 30-50% billigere end traditionelt IT.
 • Kan integreres i virksomhedens nuværende IT-setup i en hybrid løsning.
 • Hurtigt en-til-en migrering af VM
 • Data og IT-tjenester kan lageres i skyen, så fysiske servere kan spares væk.
 • Adgang til data hvor som helst med internetadgang.
 • Oppetid på 99,95 %
 • Fuld kontrol over dine data – dine data er din ejendom.

Virksomhedens IT-infrastruktur i Skyen

Der findes mange forskellige services i Microsoft Azure – her er nogle klassiske løsningsmodeller:

Keep it simple - SaaS

Software-as-a-Service er løsninger, hvor brugerne har mulighed for at oprette forbindelse til services, der kører direkte i Microsoft Azure, og hvor hele infrastrukturdelen drives centralt på en Cloud baseret løsning hos Microsoft. SaaS løsninger kunne være EMS, Office 365, SQL og Apps.

Traditionel infrastruktur - IaaS

Infrastructure-as-a-Service er et traditionel infrastruktur miljø, som er bygget op med forskellige roller, muligheder for load balancing med videre på virtuelle servere, som man kender det fra et On Premis miljø. Til forskel er der ingen investering i servere, serverplacering, strøm, køling likviditetsbinding mm, da man lejer sin serverkraft og dataopbevaring efter behov.

ANDRE TJENESTER I AZURE

SQL
Her kan man blandt andet drage fordel af, at udnytte ressourcer til for eksempel mange databaser i en elastisk SQL, som selv regulerer ressourcerne til de enkelte databaser.

BACKUP
I kan nemt foretage backup til Azure, både fra lokalt miljø, NAS og i Azure. Retention indstilles nemt og backup kan redunderes op til 6 gange, både i lokale og georedundante datacentre.

DISASTER RECOVERY
Backup kan genskabes på øjeblikke og kan kombineres med lokale løsninger, hvis man kører hybrid, så genskabelse sker hurtigt. Ligeledes kan der laves failover- og orkesterløsninger i Azure.

AZURE 2GO

Med Azure2Go hjælper vi kunden hele vejen. Vi udruller sammen en køreplan for, hvordan din virksomhed på bedst mulig måde kommer i gang med cloudbaseret it-infrastruktur.

 • Vi analysere den nuværende it-infrastruktur, såvel hardware som software, og fortager herudfra en vurdering af hvilke af de eksisterende systemer der ud fra et økonomisk og teknologisk synspunkt bør flyttes til Azure.
 • Vi etablere den basale infrastruktur.
 • Vi hjælper med at etablere de første servere i Azure og flytte workloads hertil.
 • Vi tilbyder en ´managed service’ af de workloads der flyttes, til en pris på 350 kr. pr. server pr. måned.
 • Premier kunder tilbydes 4 dages Azure træning.