Hos R&D er der fuld fart på, hvilket har betydet en firedobling af antal IT-brugere og lokationer på blot 5 år.

Ingeniørvirksomheden R&D udskiftede deres IT-system med en cloud-løsning for ikke at blive begrænset i deres vækst.

R&D er en udførende og rådgivende ingeniørvirksomhed med fokus på industrien. Virksomheden, der blev grundlagt i 2005 i Hinnerup ved Aarhus, har i dag kontorer fra Aalborg til Beijing.

Ambitiøst vækstmål: 400 % på 5 år!
I 2013, da CESCOM første gang mødtes med R&D, stod der et ambitiøst vækstmål på dagsordenen. Planen var en vækst på 400 % i antallet af medarbejdere og lokationer i løbet af de kommende 5 år. For at det kunne lade sig gøre, skulle der gøres noget ved det gamle IT-system, som slet ikke var gearet til at kunne følge med de ambitiøse planer.

Valget stod derfor mellem at investere en betragtelig sum penge i ny on-premise infrastruktur, som fra starten havde tilpas overskudskapacitet til at kunne rumme den kommende vækst – eller at skifte til en cloud-løsning, som var tilpasset R&D’s nuværende behov, men samtidig nemt kunne skaleres i takt med væksten og de øgede behov i de kommende år.

For Økonomi og Ledelse hos R&D var valget derfor nemt. Med en O365 cloud-løsning var der ingen store, risikofyldte investeringer og ingen begrænsninger.

Forskellige sikkerhedsniveauer matcher kundernes krav
Mange af R&D’s kunder er store industrivirksomheder, som i sagens natur har strenge krav til fortrolighed og sikkerhed for deres data. R&D’s interne sikkerhed skal derfor leve op til kundernes strenge krav og sikkerhedspolitikker.

Man kan selvfølgelig designe en løsning med maksimalt sikkerhed overalt – men det er dyrt og unødvendigt. I stedet er R&D’s data og netværk blevet inddelt i forskellige sikkerhedsniveauer, der matcher kundernes sikkerhedskrav i de specifikke situationer.

Stabilt netværk der er til at regne med
Udover de høje forventninger til sikkerheden havde R&D endnu en udfordring, nemlig at de med deres eksisterende løsning havde for mange tilfælde, hvor der var problemer med tilgængeligheden. R&D’s medarbejdere arbejder rundt om i landet, ude hos kunderne. De er derfor afhængige af at kunne tilgå R&Ds eget netværk remote – og sikkert.

Med den nye cloud-løsning oplever R&D nu en helt anden tilgængelighed og driftsstabilitet på deres netværk, hvor de kan regne med at have den nødvendige adgang til egne ressourcer, uanset hvor og hvornår de arbejder på opgaver ude hos deres kunder. 

 

Alle workloads i O365 er i brug
Med skiftet til cloud og O365 i 2013 tog R&D også de første Office 365 workloads i brug. Fire år senere er R&Ds samarbejde med CESCOM udvidet til at omfatte implementering og drift af alle workloads i O365, som bliver brugt hver dag – Exchange, SharePoint, Skype for Business som telefoniplatform, CRM og Azure.

Fleksibel samarbejdsmodel, der hele tiden tilpasses
Et godt samarbejde skal kunne tilpasse sig og ændre karakter igennem årene for at hele tiden at være værdifuldt. R&Ds samarbejde med CESCOM afspejler den rivende udvikling, R&D har været igennem de seneste år. I starten af vores samarbejde valgte R&D, at CESCOM skulle stå for al drift. I takt med at R&D er vækstet, har de ansat en intern IT-koordinator til at varetage hverdagens almene opgaver.

Med skiftet til Microsoft cloud har R&D også fået den sidegevinst, at det ikke længere er nødvendigt at have egne IT-medarbejdere ansat til at varetage driftsopgaver, da Microsoft står for en stor del af driften. Som supplement har R&D indgået en supportaftale med CESCOM, hvor de får adgang til en bred vifte af specialistkompetencer, alt afhængig af hvad hver enkelt supportopgave kræver.

Derudover har R&D CESCOM med på sidelinjen til større projekter eller særligt krævende opgaver.

 

Del indhold her

R&D
Fleksibel samarbejdsmodel, der hele tiden tilpasses
Et godt samarbejde skal kunne tilpasse sig og ændre karakter igennem årene for at hele tiden at være værdifuldt.
R&D - Fleksibel samarbejdsmodel, der hele tiden tilpasses

Relaterede Cases


Brian Andersen
Brdr. Hosbond får mailløsning med muligheder

Hos Brdr. Hosbond har man nu fået en Office 365 løsning, der sparer virksomhedens ressourcer og giver øgede kommunikationsmuligheder internt i virksomheden.

Thue S.
Arcon-Sunmark får mange fordele med Microsoft Azure

Et ønske om tilgang til Dynamics NAV fra både Danmark og Asien, med fokus på høj ydelse og driftsstabilitet, blev opfyldt til fulde med Microsoft Azure.

Hardi Kristensen
Hybrid IT-infrastrukturløsning

NCO-gruppen har i dag langt færre IT-driftsopgaver og højere oppetid.