Persondata og Privatlivspolitik for CESCOM

Revideret d. 20.09.2021

 

CESCOM DATAANSVAR
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE
CESOM IT A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Dataansvarlig: CESCOM IT A/S
Kontaktperson: Jan Pedersen
Adresse: Industrivej 50
CVR: 28 49 82 33
Telefonnr.: 98 62 59 60

Mail: info@CESCOM.dk
Website: www.cescom.dk

 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn, Firmanavn, telefonnummer, titel, e-mailadresse
 • Følsomme personoplysninger:
  • Vi indsamler eller behandler ikke følsomme personoplysninger.

 

HER INDSAMLER VI OPLYSNINGER FRA
Vi indsamler og behandler oplysninger, som du eller en anden part har udleveret til os.

 • Indtastede oplysninger på hjemmeside: Navn, Firmanavn, telefonnummer, titel, e-mailadresse 
 • Oplysninger i forbindelse med køb / salg: Navn, Firmanavn, telefonnummer, titel, e-mailadresse 

 

TIDSFRISTER FOR SLETNING/OPBEVARING
Vi stræber efter at slette (eller anonymisere personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans.

                    

DINE RETTIGHEDER
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimelige gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk. (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier.

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.

Når vi sletter dine oplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til en hver tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

OPLYSNINGER, SOM VI VIDEREGIVER
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner udenfor CESCOM IT A/S. Undtagelserne er i disse tilfælde:

 • Betroede samarbejdspartnere (se opdateret liste her)
  I forbindelse med en overladelse af dine personoplysninger til databehandleren, indgår vi altid en databehandleraftale inden en sådan overladelse påbegyndes.
 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til øvrige virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for CESCOM IT A/S, end angivet i listen ovenfor, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivet tilvalg af videregivelser af alle personoplysninger.
 • Af juridiske årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner udenfor CESCOM IT A/S, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  • Holde os fri fra skade, vores ansatte eller offentlighedens rettigheder, ejendomme eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

 Vi kan dele oplysninger, der ikke identificere personer, med offentligheden og vores partnere.

 

INFORMATIONSSIKKERHED
Vi arbejder hårdt for at beskytte vores kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

  

OVERHOLDELSE OG SAMARBEJDE MED TILSYNSMYNDIGHEDER
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egnen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

 

CESCOM FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 

REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

Liste over betroede samarbejdspartnere:

Google Analytics – Webstatistik
PRTG – Microsoft Azure Cloud-platform
JIRA (opgavestyring) – Online via JIRA
Flexfone – IVR (Interactive Voice Response)/samtaler hostet af TDC Hosting
BitTitan – Webservice med BitTitan
CodeTwo – Microsoft Azure Cloud-platform
Exclaimer – Hostet af Exclaimer
AskCody – Microsoft Azure Cloud-platform
Sikkerpost – Microsoft Azure Cloud-platform
WorkPoint – Microsoft Azure Cloud-platform
IGlobe – Microsoft Azure Cloud-platform
OpsRamb – Microsoft Azure Cloud-platform
OnePlace Solutions – Microsoft Azure Cloud-platform
Microsoft Office 365 – Microsoft Azure Cloud-platform
Microsoft Enterprise Mobility + Security – Microsoft Azure Cloud-platform
Microsoft Azure – Microsoft Azure Cloud-platform
Markmann telemarketing
Confluence Atlassian - Fil-sharing tool
Veeam