Microsoft Azure

CLOUD FOR MODERNE VIRKSOMHEDER

Microsoft Azure er et fleksibelt datacenter i skyen, hvor det er nemt at opbygge, installere og administrere virksomhedens data, software systemer og applikationer.

Azure er skalérbart. Det betyder at I let kan skrue op og ned for services efter behov. Hermed betaler I kun for de ressourcer I bruger.

Cloud er signifikant billigere end traditionelt IT, typisk 30-50%, pga. de stordriftsfordele som opnås i de meget store datacentre. Microsoft har alene investeret over 120 mia. kr. i datacenter-infrastruktur. Disse stordriftsfordele betyder i sidste ende lavere priser til jeres virksomhed.

FORDELE VED AZURE

 • Cloud er typisk 30-50% billigere end traditionelt IT.
 • Kan integreres i virksomhedens nuværende IT-setup i en hybrid løsning.
 • Hurtigt en-til-en migrering af VM
 • Data og IT-tjenester kan lagres i skyen, så fysiske servere kan spares væk.
 • Adgang til data hvor som helst med internetadgang.
 • Oppetid på 99,95 %
 • Fuld kontrol over dine data – dine data er din ejendom.

Virksomhedens IT-infrastruktur i Skyen

Der findes mange forskellige services i Microsoft Azure – mød nogle klassiske løsningsmodeller:

Keep it simple - SaaS

Software-as-a-Service er løsninger, hvor brugerne har mulighed for at oprette forbindelse til services, der kører direkte i Microsoft Azure, og hvor hele infrastrukturdelen drives centralt på en cloud-baseret løsning hos Microsoft. SaaS-løsninger kunne eksempelvis være EMS, Office 365, SQL og Apps.

Traditionel infrastruktur - IaaS

Infrastructure-as-a-Service er et traditionelt infrastruktur-miljø, som er bygget op med forskellige roller, muligheder for load balancing osv. på virtuelle servere - som du kender det fra et On-Premise miljø. Til forskel er der ingen investering i servere, serverplacering, strøm, køling, likviditetsbinding mm, da du lejer serverkraft og dataopbevaring efter behov.

ANDRE TJENESTER I AZURE

SQL
Her kan du blandt andet drage fordel af, at udnytte ressourcerne til mange databaser i en elastisk SQL, som selv regulerer ressourcerne til de enkelte databaser.

BACKUP
I kan nemt foretage backup til Azure, både fra lokalt miljø, NAS og i Azure. Retention indstilles nemt og backup kan redunderes op til 6 gange, både i lokale og georedundante datacentre.

DISASTER RECOVERY
Backup kan genskabes på et øjeblik og kan kombineres med lokale løsninger, hvis du kører hybrid, så genskabelse sker hurtigt. Der kan også laves failover- og orkesterløsninger i Azure.

AZURE 2GO

Med Azure2Go hjælper vi kunden hele vejen. Vi udruller sammen en køreplan for, hvordan din virksomhed bedst kommer i gang med cloudbaseret IT-infrastruktur.

 • Vi analyserer den nuværende IT-infrastruktur, såvel hardware som software, og vurderer her hvilke af de eksisterende systemer der - fra et økonomisk og teknologisk synspunkt - bør flyttes til Azure.
 • Vi etablerer den basale infrastruktur.
 • Vi hjælper med at etablere de første servere i Azure og flytte workloads hertil.
 • Vi tilbyder en ´managed service’ af de workloads der flyttes, til en pris på 350 kr. pr. server pr. måned.
 • Premium kunder tilbydes 4 dages Azure-træning.